لوگو

تمام حقوق سامانه سجاپ متعلق به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه پیام نور آذربایجان غربی می باشد.

توسعه دهنده و برنامه نویس: محمد زارع